extend your senses
L
Novinky CZ

Historie společnosti SENSIT


Historie společnosti SENSIT očima zakladatele Jana Janíčka 

Vzpomínáte si, jak vznikla firma Sensit?

Krátce po „látkové“ revoluci v roce 1990, po uvolnění obchodních překážek, se ukázalo, že Tesla Rožnov ve stávající podobě není schopna přežít. A protože se v tomto kolosu dalo vyrobit takřka vše „od špendlíku po lokomotivu“, brzy se rozpadla na osmnáct organizací, částečně akciové společnosti, částečně „eseróčka“. Jednou z nich byl Sensor s. r. o. Tam jsem nastoupil jako asistent ředitele ze zrušeného generálního ředitelství Tesla – Elektronické součástky, kde jsem měl na starosti koordinaci vývoje elektronických součástek pro elektroniku osobního automobilu Škoda Favorit. Společnost Sensor dostala do vínku vývoj a výrobu čidel tlaku. V bývalé Tesle Rožnov se tato čidla vyráběla jako vedlejší produkt pro využití monokrystalických křemíkových desek. Výroba běžela v poloprovozních podmínkách díky umu a vůli Zdeňka Holého a Františka Machaly mimo hlavní pozornost vedení. 

Jak jste se dostali k vývoji čidel teploty?

Ve firmě Sensor jsme se zaměřili i na vývoj čidel teploty na bázi PN přechodu (dioda zapojená v závěrném směru) – k tomu byla k dispozici technologie a předpokládali jsme dobrý odbyt v automobilovém průmyslu. Rychlý spád událostí nastal, když k nám přišla z oddělení výzkumu a vývoje bývalé Tesly celá konstrukční skupina „základní logiky“ ve složení Alois Procházka, František Jánek a František Haman jako vývojový tým. V rozpadající se Tesle se kolem Jiřího Holoubka, specialisty na vakuovou depozici tenkých kovových vrstev, vytvořila skupina a ta nám nabídla světovou novinku – kovová tenkovrstvá miniaturní čidla teploty na bázi platiny a niklu. To tehdy uměli jen Japonci. Většina techniků v Sensoru si byla vědoma příležitosti, až na ředitele Milana Tomeše, který trval na vývoji pouze polovodičových čidel teploty. Došlo k ostrému názorovému střetu, který vedl k tomu, že jsme s kolegy odešli z vývoje firmy Sensor a založili jsme Sensit.


S jakým záměrem jste firmu Sensit zakládali? 

Ten záměr byl jednoznačný. Být v Československu první, kdo nabídne na trhu moderní snímače teploty za přijatelné ceny a k nim podpůrnou elektroniku, např. digitální teploměry „šité na míru“. Vždyť teplota je po čase, hmotnosti a délce čtvrtou nejčastěji měřenou fyzikální veličinou a v té době tu byly jen tři podniky, které vyráběly měřidla teploty. ZPA Nová Paka, Rego a Metra Blansko, pomineme-li Mesit Uherské Hradiště s jeho speciálními měřidly pro letadla. Spíše pocitově než marketingovým průzkumem jsme tušili, že je tady příležitost jednak se realizovat, a hlavně mít trvalý a perspektivní zdroj obživy. Firmu jsme založili 9. května 1991 jako sdružení fyzických osob. Sešlo se nás sedm. Jarda Čip, Robert Lovecký (oba později odešli a založili firmu Liss), František Haman, František Jánek, Alois Procházka, Jana Zemanová a já. Složili jsme se po deseti tisících korunách, řekli si, co chceme dělat, a makali včetně sobot a nedělí v pronajatých prostorách v unimo buňkách. Měli jsme rozděleny oblasti působnosti a ono to fungovalo. Když si vzpomenu na to nasazení a kreativitu, nechce se mi tomu ani věřit. Rok jsme domů nedonesli ani korunu. 

Kdo byli vaši první zákazníci? 

Vždyť úplně nová firma na trhu se snímači teplot vedle zavedeného ZPA Nová Paka nemohla působit zrovna důvěryhodně. (S úsměvem na tváři)  Ono jde vždy o souhru okolností a stále platné rčení, že štěstí přeje připraveným. Měli jsme k dispozici prvky pro reprodukovatelné měření teploty za neuvěřitelně nízké ceny, a to díky našim kamarádům a bývalým kolegům z vývojové skupiny tenkých kovových vrstev již zmíněného Jirky Holoubka. (Ti nakonec nenašli pochopení u tehdejšího vedení končící Tesly Rožnov, a tak se podíleli na založení dnes světově známé švýcarské firmy IST, vyrábějící zejména čipy kovových odporových snímačů teploty – ale to je jiná historie.) „Čipy“, které nám tato skupina dodávala, jsme vestavěli do pouzder nejrůznějších tvarů a k tomu vyvíjeli a vyráběli potřebnou elektroniku.Ten záměr byl jednoznačný. Být v Československu první, kdo nabídne na trhu moderní snímače teploty za přijatelné ceny a k nim podpůrnou elektroniku, např. digitální teploměry „šité na míru“. Vždyť teplota je po čase, hmotnosti a délce čtvrtou nejčastěji měřenou fyzikální veličinou a v té době tu byly jen tři podniky, které vyráběly měřidla teploty. ZPA Nová Paka, Rego a Metra Blansko, pomineme-li Mesit Uherské Hradiště s jeho speciálními měřidly pro letadla. Spíše pocitově než marketingovým průzkumem jsme tušili, že je tady příležitost jednak se realizovat, a hlavně mít trvalý a perspektivní zdroj obživy. Firmu jsme založili 9. května 1991 jako sdružení fyzických osob. Sešlo se nás sedm. Jarda Čip, Robert Lovecký (oba později odešli a založili firmu Liss), František Haman, František Jánek, Alois Procházka, Jana Zemanová a já. Složili jsme se po deseti tisících korunách, řekli si, co chceme dělat, a makali včetně sobot a nedělí v pronajatých prostorách v unimo buňkách. Měli jsme rozděleny oblasti působnosti a ono to fungovalo. Když si vzpomenu na to nasazení a kreativitu, nechce se mi tomu ani věřit. Rok jsme domů nedonesli ani korunu. 

Měli jste příležitost své výrobky také propagovat?

Někdy v roce 1992, kdy jsme se náhodou dozvěděli, že v ostravském tehdejším Domě kultury VŽKG probíhá třídenní výstava Měření teploty v průmyslu. Do papírového kufru jsem naskládal veškerý náš sortiment a odjel autobusem do Ostravy. Po domluvě s pořadateli jsem za stovku dostal stoleček a židli v mezaninu schodiště. Kdo šel kolem, ten se zastavil, prohlédl si naše výrobky a dostal kontakt na Sensit. Mezi návštěvníky byl i technický náměstek RICO Veverská Bitýška Oto Baďuřík, který vzápětí objednal 26 souprav na měření teploty. A to bylo tehdy terno. Vzhledem k našemu dosud trvajícímu přátelství vím, že poslední soupravy slouží ještě dnes. Výrazný vliv na rozvoj Sensitu měl ředitel ostravské pobočky firmy Landis+Gyr Jiří Neuwirth. Vyzkoušel si naše snímače teploty s prvkem Ni 1000/5000ppm a rozhodl se nahadit jimi, jakožto ekvivalenty, originální snímače u většiny řídicích jednotek ve své pobočce Landis+Gyr. Výhodou byla téměř poloviční cena při stejných technických a spolehlivostních vlastnostech. A s tím se dalo v té době vyhrávat jedno výběrové řízení za druhým. 

Jak se Sensit časem vyvíjel, jakými obdobími procházel? 

Historický vývoj žádné firmy není přímočarý, ideální. A nebyl ani u Sensitu. Takovými milníky bylo odkoupení objektu unimo buněk, ve kterém Sensit sídlil, včetně pozemků; pak založení společnosti s ručením omezeným v roce 1995, dále odchod Františka Jánka a vznik jeho konkurenční firmy Regmet. Následovala výstavba nového provozního objektu firmy, kolaudace a stěhování v roce 1998. Pak jsme zahájili výrobu párovaných snímačů teploty pro fakturační měření spotřeby tepla a s tím bylo spojeno vybudování akreditovaného metrologického střediska, AMS. V roce 2005 odešel z firmy Alois Procházka a v roce 2008 jsme zavedli a certifikovali systém řízení podle ISO 9001, 14 001 a 18 001.
Jistým milníkem bylo rozhodnutí vyrábět pouzdra snímačů teploty zejména z korozivzdorné oceli a pořízení tomu odpovídající technologie – plazmatické mikrosvářečky.
Asi bych neměl zapomenout na krátké období výroby relátek pro berlínskou firmu PASI v letech 1993 až 1994. Byla to tzv. práce ve mzdě, kdy k nám z Berlína vozili veškerý materiál a u nás se ve speciální dílně montovala podle předané dokumentace relátka a ta se po nezbytných kontrolách vozila zpět do Berlína. Tato činnost skončila odkoupením firmy PASI společností Siemens a jejím následným zánikem. 

Co je podle Vás rozhodující pro úspěch firmy?

Na rozdíl od ekonomů jsem přesvědčen, že to není jen vývoj obratu a zisku, co rozhoduje, jak na tom firma je a jakou pozici má a zejména bude mít na trhu. Podstatné je, jak se její management chová ke svým zákazníkům, zaměstnancům, partnerům a konkurenci. To jsou spojité nádoby s dlouhou reakční dobou. Pokud nemám dobré vztahy uvnitř firmy nebo nemám v pohodě zaměstnance, dříve nebo později se to negativně projeví na kvalitě výrobků. To brzy zaregistruje zákazník a bez jakéhokoliv zdůvodnění přejde ke konkurenci. A obrat a zisk jdou s jistým časovým zpožděním dolů. A s dodavateli je to podobné. Máme zásadu: nemít žádné závazky po splatnosti. A dodavatelé nás, přestože jsme „malí“ odběratelé, považují za tzv. VIP a takto k nám přistupují v našich požadavcích.

Výsledkem jsou dlouhodobé vztahy přinášející pozitiva oběma stranám a já jsem na ně hrdý.

Zmínil jste se o konkurenci na trhu. Jak si Sensit vede ve vztahu k ní?

Myslím si, že v Česku je nejvyšší hustota výrobců snímačů teploty na milion obyvatel když ne na světě, tak v Evropě určitě. Působí tady devět výrobců a to nepočítám ty, kteří si snímače teploty vyrábějí jen pro vlastní potřebu anebo je dovážejí a nabízejí jako obchodní zboží. Pozitivní je, že se navzájem velmi dobře známe, víme, v jakém segmentu a čím si konkurujeme. S některými konkurenčními společnostmi dokonce i obchodně spolupracujeme. Proč vyvíjet a vyrábět něco, co má naše konkurence „vychytané“ a je v tom nejlepší na trhu? Raději se dohodneme a kupujeme to od nich. 

 

Takže s konkurencí nebojujete?

Samozřejmě, že se boji s konkurencí velmi často nevyhneme, také s ohledem na množství tuzemských a zahraničních konkurenčních společností. Naší snahou je v těchto
případech uplatňovat více než pouze výhodu nízké ceny, jak je v posledních několika letech zvykem. Opíráme se i o další hodnoty, jako jsou kvalita, rychlost, flexibilita a spolehlivost.
V žádném případě se však nejedná
o boj za každou cenu, v některých případech by to bylo neefektivní. Jestliže Sensit není schopen nabídnout zákazníkovi to, co požaduje, neváháme doporučit jim konkurenci. Považuji to za profesionální přístup k zákazníkovi, který tento vstřícný krok oceňuje například tím, že se na nás obrací, potřebuje-li opakovaně měřit teplotu.

Jste tedy lídry na českém trhu se snímači teploty?

Jak je definováno „lídrovství“? Podílem na trhu? Ten je tak komplikovaný a rozvětvený, že ho nemá vlastně nikdo zmapovaný. Posuzuje-li se lídrovstí třeba tím, že většina konkurence čeká se zveřejněním svého ceníku, až s ním vyrukuje Sensit, tak možná ano. Nikoliv však tím, že nás všichni znají. Zatím se každý rok našel nějaký profesionál v oboru měření a regulace, pro kterého byl SENSIT novým pojmem. 

Ale vraťme se zpátky k historii. Které období bylo pro vaši firmu nejtěžší?

Za nejtěžší firemní období považuji rok 2008, kdy jsme vlivem výrazného útlumu stavebnictví přišli o citelnou část obratu. Společnost však tento pokles zvládla díky rozsáhlým změnám v řízení společnosti. Do funkce ředitele byl 1. dubna 2009 jmenován Petr Brzezina. Tento dlouholetý kmenový zaměstnanec firmy, který ji zná „od sklepa až po půdu“, byl na tuto funkci připraven mimo jiné i absolvováním čtyř semestrů manažerského studia MBA. Skončilo období amatérů na postu ředitele. To se projevilo v mnoha kvalifikovaných rozhodnutích a opatřeních vedoucích k lepší efektivitě a produktivitě práce. Byla provedena hloubková analýza výdajové stránky rozpočtu a minimalizovány ty náklady, bez kterých se firma dokázala obejít, a zároveň nastartován dlouhodobý proces tržní orientace společnosti.

Co je míněno termínem „tržní orientace“?

Vždyť všechny firmy jsou závislé na trhu. Podle jakýchsi celosvětově uznávaných a vyučovaných teorií existuje několik strategií přístupu k podnikání. A jedna z nich je strategie tržní orientace. Ta říká něco v tom smyslu, že hlavním motorem toho, co děláte, jsou požadavky zákazníka, a to ještě v určitém segmentu trhu. Pro nás to, mimo jiné, znamená se zákazníky hodně komunikovat. Vedle odborníků v této oblasti existují i lidé obyčejní, kteří mají o měření teploty naivní představy. Těm musíme vysvětlit, jak je optimální jejich problém s teplotou řešit. A ono to funguje.

Jak se firma rozvíjí odborně? Jak si udržujete potřebný přehled o tom, jak se vyvíjí obor?

Naší vizí je být moderní a rozvíjející se společností, která aktivně vstupuje do spolupráce se zákazníky a trvale pečuje o tradiční hodnoty, k nimž patří zejména dodávka kvalitních, spolehlivých a konkurenceschopných snímačů fyzikálních veličin. To je obrovské pole působnosti. V současné době nabízíme vedle snímačů teploty i kombinované snímače teploty a relativní vlhkosti a snímače proudění plynů. Hnacím motorem jsou především požadavky trhu, ale také legislativa, která naznačuje, kudy se bude trh ubírat a jaké snímače budou výrobci finálních zařízení požadovat. Informace o tom získáváme osobními kontakty s našimi odběrateli a účastí na výstavách a veletrzích, analýzou schopností konkurence a samozřejmě v odborné literatuře. Rozvoj firmy je jednou z priorit ředitele Petra Brzeziny, právě on po pravidelných schůzkách obchodníků s vývojáři určuje, co se bude vyvíjet a v jakém pořadí.

Jak se v průběhu let měnil počet lidí pracujících pro firmu?

Začínali jsme v sedmi lidech, kteří dělali všechno. Jak rostla naše prestiž a pozice na trhu, zvyšoval se obrat firmy i počet zaměstnanců. Ke dnešnímu dni má Sensit 42 kvalitních, kvalifikovaných a věřím, že i motivovaných zaměstnanců.

Jak se daří firmě v současné době?

Vedoucí obchodního úseku Táně Ondryášové se podařilo v letech 2010 až 2012 jednak personálně stabilizovat obchodní úsek, jednak diverzifikovat portfolio našich zákazníků do desíti segmentů podle jejich specifických potřeb. Své ovoce přináší kvalitní obchodní tým ve spojení s Petrem Brzezinou s jasně formulovanou firemní politikou a progresivně nastaveným motivačním systémem. Sensit rok od roku zvyšuje své obraty, což přináší další témata k řešení.

Jaké jsou plány firmy Sensit do budoucna?

V tak silném konkurenčním prostředí, jaké je na českém písečku, by bylo přímo nemoudré prozrazovat naše plány a záměry. Obecně lze říci, že chceme dále posilovat naše silné stránky a minimalizovat stránky slabé, hledat a využívat příležitosti a být připraveni na hrozby. Zvyšování kvality je náš trvalý program, zlepšování spolehlivosti je program relativně nový. Sensit se nehodlá podbízet zákazníkům levnými a nespolehlivými výrobky, přestože jsme již několikrát slyšeli doslova: „… my jsme s vašimi snímači maximálně spokojeni, ale můžete nám nabídnout něco méně kvalitního, ale levnějšího?“. Na to je jediná odpověď – nemůžeme a ani nechceme. Ale abych nebyl tak skoupý – velkým úkolem, který stojí zejména před obchodním úsekem, je zvýšit podíl zahraničního obchodu.

A na závěr několik osobních dotazů – jaké zkušenosti jste za dobu působení ve firmě nabyl?

Jestliže máte kolem sebe tým lidí, se kterými si rozumíte i v jiných oblastech než jen v té pracovní, kteří se navzájem respektují a kteří si umějí udělat legraci i sami ze sebe, dají se řešit věci na první pohled neřešitelné. 

Co Vám práce pro firmu přinesla?

Zkusím krátce, heslovitě: radost, seberealizaci, uspokojení. 

A jakých iluzí jste se musel vzdát?

Toho, že dokážu dlouhodobě vyjít se všemi typy lidí. A ještě toho, že budu stejně výkonný v šedesáti jako v padesáti. Proti času jít nelze a děkuji přírodě, že jsem měl možnost si to včas uvědomit a učinit takové kroky, které měly ten správný vliv na současný stav Sensitu a nakonec i na rozpoložení mne samotného.

 

Datum události: 2. 11. 2018

Zakázková výroba

Nabízíme zakázkovou výrobu snímačů již od 1 ks.

Čtěte více

Celozávodní dovolená 2024

Rádi bychom Vám oznámili, že ve dnech 22. 7. až 2.8. 2024 bude společnost SENSIT s.r.o. uzavřena z důvodu celozávodní dovolené.

Čtěte více

Pozvánka na Rail Business Days 2024

Zveme vás na přátelské setkání na veletrhu Rail Business Days 2024!

Čtěte více

Pozvánka na Sensor + Test 2024

Stavte se za námi do Norimberku na veletrh SENSOR + TEST 2024!

Čtěte více

Exkurze pro Klub nadaných dětí

S našimi snímači i jejich výrobou se přišly seznámit děti z Klubu nadaných dětí.

Čtěte více
15. 5. 2024

Květnová odstávka

Z technických důvodů bude firma SENSIT ve dnech 2. - 3. 5. 2024 uzavřena.

Čtěte více
26. 4. 2024

Pozvánka na Hannover Messe 2024

Zveme vás na jeden z nejvýznamnějších a největších průmyslových veletrhů na světě - Hannover Messe!

Čtěte více
9. 4. 2024

Velikonoce 2024

Přejeme pohodové velikonoční svátky, bohatou pomlázku a krásné jarní dny!

Čtěte více

Pozvánka na Amper 2024

Přijměte pozvání na AMPER 2024! Od 19. do 21.3. 2024 nás najdete na výstavišti v Brně v pavilonu V na stánku č. V.02, připravené na další nové výzvy!

Čtěte více
11. 3. 2024

Pozvánka na Aquatherm 2024

Zveme vás na největší veletrh technického zařízení budov v ČR - Aquatherm Praha® 2024, který se koná 5. - 8. 3. 2024 v PVA EXPO Praha.

Čtěte více
19. 2. 2024

Převodníky teploty

Přenášejte informaci o teplotě na desítky až stovky kilometrů díky převodníkům teploty!

Čtěte více
2. 2. 2024

Veletrhy 2024

Na kterých veletrzích v roce 2024 se s námi můžete potkat?

Čtěte více
24. 1. 2024

Kombinované snímače do interiéru i exteriéru

Mějte kvalitu vzduchu pod kontrolou s našimi kombinovanými snímači!

Čtěte více
12. 1. 2024

PF 2024

Přejeme Vám krásné Vánoce prožité ve zdraví a pohodě a vše nejlepší do nového roku.

Čtěte více
13. 12. 2023

Vaše měřidla v našich rukou

Využijte naše Autorizované metrologické středisko pro kalibraci měřidel. Kalibrujeme snímače teploty v rozsahu -40 °C až 600 °C.

Čtěte více
2. 11. 2023

Jaký byl HOST Milano 2023?

Podívejte se, jak probíhal Host Miláno 2023 u nás na stánku i mimo něj.

Čtěte více
5. 10. 2023

Sdílíme své zkušenosti

Chcete vědět více o měření teploty i o pravidlech a zásadách aplikace snímačů teploty? Nabízíme školení i zaslání konstrukční příručky.

Čtěte více
26. 9. 2023

Pozvánka na HOST Milano 2023

Zveme Vás na jeden z nejvýznamnějších mezinárodních veletrhů v oblasti gastronomie, hotelnictví a profesionálního pohostinství - HOST Milano, který se koná 13. - 17. října 2023.

Čtěte více

100% výstupní kontrola

Všechny snímače, které opustí bránu SENSITu, projdou výstupní kontrolou, abychom vám je dodali v garantované kvalitě a byl na ně 100% spoleh.

Čtěte více

Snímače teploty s plastovou hlavicí

Jedinečný design plastových hlavic z dílny našich techniků vám umožní měřit teplotu v interiérech, venkovním prostředí, v průmyslových areálech, uvnitř i vně potrubí, ve vzduchotechnických kanálech.

Čtěte více
29. 8. 2023

Kabelové snímače pro měření teploty

Potřebujete změřit teplotu i v obtížně dostupných místech? Máme pro vás ucelenou řadu kabelových snímačů nejrůznějších tvarů s průměrem pouzdra od 1 mm.

Čtěte více

Bezdrátové rádiové snímače se softwarem zdarma

Měřte bez drátů pomocí Bezdrátových rádiových snímačů! Software pro spárování snímačů s GSM bránou je k dispozici ZDARMA.

Čtěte více
12. 7. 2023

Celozávodní dovolená 2023

Rádi bychom Vám oznámili, že ve dnech 24. 7. až 4. 8. 2023 bude společnost SENSIT s.r.o. uzavřena z důvodu celozávodní dovolené.

Čtěte více
15. 6. 2023

Pozvánka na Rail Business Days 2023

Zveme Vás na Rail Business Days 2023 v Ostravě do Trojhalí Karolina. Najdete nás na stánku B07.

Čtěte více
29. 5. 2023

Pozvánka na Sensor + Test 2023

Zveme Vás na největší světový veletrh zaměřený na sensory, měřící a testovací technologie SENSOR + TEST 2023 do Norimberku.

Čtěte více
4. 5. 2023

Nové Optické snímače teploty

Představujeme vám další novinku v našem sortimentu - Optické snímače teploty.

Čtěte více

Pozvání na veletrh Hannover Messe 2023

Pozvání na veletrh HANNOVER MESSE 2023

Čtěte více

Nové Bezdrátové rádiové snímače

Představujeme Vám naši novinku – Bezdrátové rádiové snímače.

Čtěte více
30. 3. 2023

Sensit na Rail Technology Roadshow

Jsme rádi, že díky našemu partnerovi - Carlton Thermal Systems Ltd – můžeme být součástí Rail Technology Roadshow.

Čtěte více
13. 3. 2023

Pozvání na veletrh AMPER 2023

Vážení obchodní přátelé, rádi bychom Vás pozvali k tradičnímu přátelskému setkání na veletrhu AMPER 2023, který se uskuteční v termínu 21. - 23. 3. 2023 na výstavišti v Brně.

Čtěte více

Snímače teploty do výbušného prostředí

Jako příslušenství nově nabízíme Zenerova bariéra ZbC2+. Jedná se o certifikované jiskrově bezpečné rozhraní.

Čtěte více
24. 1. 2023

Infotherma 2023

Mezinárodní veletrh, který je věnován vytápění, úsporám energií a smysluplnému využívání obnovitelných zdrojů v malých a středních objektech.

Čtěte více
24. 1. 2023

České korunovační klenoty

Výstava českých korunovačních klenotů Jsme patřičně hrdi, že naše snímače teploty v kombinaci s přístroji od společnosti COMET SYSTEM, s.r.o. měřily teplotu při vystavení českých korunovačních klenotů.

Čtěte více
2. 3. 2023

Veletrhy 2023

Vážení obchodní přátelé, rok 2023 je již v plném proudu, a tak bychom Vás rádi informovali, na kterých veletrzích se v letošním roce můžeme potkat.

Čtěte více

Veselé Vánoce a šťastný nový rok 2023

Přejeme Vám krásné a pohodové Vánoce a do nového roku především pevné zdraví a pozitivní mysl.

Čtěte více
15. 12. 2022

Kombinované interiérové snímače

Stěžejními výrobky, kromě snímačů teploty, byly především kombinované interiérové snímače teploty, relativní vlhkosti a CO2.Tyto snímače jsme schopni nabídnout v konfiguraci, kdy měříme až 5 veličin.

Čtěte více
15. 11. 2022

Snímače CO2 do vzduchotechnických kanálů

Hlavní a zároveň velkou novinkou v našem sortimentu je snímač CO2 v provedení pro měření ve vzduchotechnických kanálech s označením KSC 520 a KSC 122.

Čtěte více
15. 11. 2022

Chillventa 2022

Chillventa 2022 Vážení obchodní přátelé, velmi rádi bychom Vás pozvali na Mezinárodní veletrh chlazení, klimatizace a tepelných čerpadel CHILLVENTA 2022, který se uskuteční v termínu 11. – 13.10.2022 v Norimberku. Na Vaši návštěvu se budeme těšit v hale 5, na stánku 325.

Čtěte více
27. 9. 2022

Prověřené a spolehlivé snímače teploty

Rádi bychom Vám popsali, co se děje se snímači teploty těsně před tím, než jsou zabaleny a odeslány k Vám. Po výrobním procesu dostanou všechny snímače teploty štítek s vlastním unikátním identifikačním kódem a celou produkci vložíme do cyklovacích komor. V komorách snímače absolvují 7 až 10 teplotních cyklů od -10 °C až do 120 °C dle typu snímače. Tímto procesem simulujeme zatížení snímače v aplikaci - jedná se o tzv. proces zahoření (neboli stárnutí), za účelem odhalení kritických výrobních vad.

Čtěte více

Innotrans 2022

INNOTRANS 2022 Vážení obchodní přátelé a milovníci kolejových vozidel, po čtyřech letech se opět koná největší veletrh zaměřený na kolejová vozidla na světě, kterého se budeme účastnit i my. Najdete nás v hale 27, na stánku číslo 701.

Čtěte více

Snímače teploty do výbušného prostředí

Rozšířili jsme náš sortiment snímačů teploty do výbušného prostředí. Do výbušného prostředí nabízíme snímače teploty s hlavicí a kabelové snímače. U kabelových snímačů teploty nově naleznete příložný snímač teploty TR 141Ex.

Čtěte více
28. 2. 2022

Celozávodní dovolená 2022

Vážení obchodní přátelé, rádi bychom Vám oznámili, že ve dnech 25. až 29. 7. 2022 bude společnost SENSIT s.r.o. uzavřena z důvodu celozávodní dovolené. Dále v týdnu od 1. do 5. 8. 2022 bude obchodní úsek fungovat v omezeném režimu.

Čtěte více
24. 8. 2022

Metrologie a kalibrace

Společnost SENSIT s.r.o. disponuje vlastní kalibrační laboratoří, ve které jsme schopni kalibrovat snímače teploty v rozsahu -40 °C až 600 °C. Naše měřidla jsou přímo navázány na etalony ČMI (Český metrologický institut).

Čtěte více
21. 3. 2022

Rail Business Days 2022

Rail Business Days 2022 Vážení obchodní přátelé, rádi bychom Vás pozvali na přátelské setkání na veletrhu Rail Business Days 2022, který se uskuteční v termínu 7. - 9.6.2022 v Brně.

Čtěte více
2. 6. 2022

HANNOVER MESSE 2022

Vážení obchodní přátelé, rádi bychom Vás pozvali na Mezinárodní strojírenský veletrh HANNOVER MESSE 2022, který se uskuteční v termínu 30.5. - 2.6.2022 v Hannoveru. Na Vaši návštěvu se budeme těšit v hale 11, na stánku č. B55.

Čtěte více

Fanda Haman

Ing. František „Fanda“ Haman, zakládající člen společnosti SENSIT, nás opustil.

Čtěte více
22. 5. 2022

AMPER 2022

Vážení obchodní přátelé, rádi bychom Vás pozvali k tradičnímu přátelskému setkání na veletrhu AMPER 2022, který se uskuteční v termínu 17. - 20.5.2022 v Brně. Těšíme se na Vás v pavilonu V, na stánku č. 4.11.

Čtěte více
2. 5. 2022

Veletrhy 2022

Rok 2022 je již v plném proudu, a tak bychom Vás rádi informovali, na kterých veletrzích se v letošním roce můžeme potkat.

Čtěte více
7. 2. 2022

Veselé Vánoce a šťastný nový rok 2022

Vážení obchodní přátelé, rádi bychom Vám poděkovali za skvělou spolupráci v letošním roce a těšíme se, že v ní i nadále budeme pokračovat.

Čtěte více
14. 12. 2021

Konference Rail Business Days 2021

Konference RAIL BUSINESS DAYS 2021 -  V termínu od 22. do 24 listopadu jsme se účastnili konference Rail business days v Praze. Konference byla věnována kolejové dopravě, její budoucnosti, bezpečnosti a představily se hlavní plánované projekty.

Čtěte více
13. 12. 2021

24. konference Klimatizace a větrání 2021

V Praze proběhla 20. a 21. října 24. konference Klimatizace a větrání 2021, které jsme se účastnili jako partneři. Sledujeme nové trendy v oblasti klimatizací a vytápění.

Čtěte více
8. 11. 2021

Host Milano 2021

Vážení přátelé, po dlouhé odmlce bychom Vás velmi rádi pozvali na veletrh HOST Milano 2021.

Čtěte více
12. 10. 2021

SNÍMAČE TEPLOTY S PLASTOVOU HLAVICÍ

Snímače teploty s plastovou hlavicí nabízíme v několika variantách: do interiéru, pro venkovní prostředí, se stonkem a příložné.

Čtěte více
5. 10. 2021

Railway News 2021

Co nového se děje ve světě kolejového průmyslu? ... koukněte na nové vydání magazínu Railway News ... zajímavá je především strana 8 :)

Čtěte více
17. 9. 2021

Kabelové snímače teploty

Kabelové snímače teploty v různém provedení

Čtěte více
23. 8. 2021

SENSIT - Celozávodní dovolená 2021

Celozávodní dovolená 2021

Čtěte více
1. 7. 2021

Psali o nás v iDNES

Snímače SENSIT jíž více než 30 let.

Čtěte více
18. 6. 2021

Je to přesně 30 let...

Vážení obchodní přátelé, právě dnes, 7.6.2021, je to přesně 30 let od založení společnosti SENSIT s.r.o., a tak symbolicky pozvedáme číše a připíjíme na další desítky let.

Čtěte více
7. 6. 2021

INOVACE SPÍNAČE TEPLOTY

Došlo k další inovaci elektronického spínače teploty.

Čtěte více
28. 4. 2021

VESELÉ VELIKONOCE

Rádi bychom Vám popřáli krásné Velikonoce a bohatou pomlázku. 

Čtěte více
31. 3. 2021

NOVÁ BÍLÁ KRABIČKA

Všechny snímače v interiérovém provedení v designu SENSIT nabízíme v bílé barvě.

Čtěte více
22. 3. 2021

NOVÝ WEB PRO KOLEJOVÁ VOZIDLA

Jsme velmi rádi, že jsme došli k tomuto kroku a sjednotili design webů naší společnosti. 

Čtěte více
14. 1. 2021

SLAVÍME KULATINY

30 let na trhu - děkujeme Vám!

Čtěte více
27. 1. 2021

PF 2021

Veselé Vánoce a šťastný nový rok 2021 

Čtěte více
10. 12. 2020

SNÍMAČE TEPLOTY S DIGITÁLNÍM VÝSTUPEM

Naši standardní řadu snímačů teploty s plastovou hlavicí jsme doplnili o snímače teploty 

Čtěte více
14. 1. 2021

Pozvánka na CZECH RAILDAYS 2019

Vážení obchodní přátelé, velmi rádi bychom Vás pozvali veletrh CZECH RAILDAYS 2019, který se uskuteční ve dnech 11. - 13.6.2019 v Ostravě. Budeme se na Vaši návštěvu těšit v hale A1, na stánku č. 30. 

Čtěte více
5. 6. 2019

Rozšíření řady interiérových snímačů pro kolejová vozidla

S rostoucími nároky na kvalitu vnitřního vzduchu v oblasti homebuildingu se tento trend přesouvá také do dopravních prostředků. Výjimkou tedy nejsou ani kolejová vozidla.  

Čtěte více
10. 9. 2018

Ucelená řada interiérových snímačů pro kolejová vozidla

S rostoucími nároky na efektivní regulaci v oblasti homebuildingu se tento trend přesouvá i do dopravních prostředků. Výjimkou nejsou ani kolejová vozidla. Na základě požadavků z tohoto segmentu jsme vyvinuli ucelenou řadu interiérových snímačů pro regulaci teploty, oxidu uhličitého... 

Čtěte více
26. 2. 2018

Bimetalové spínače teploty pro kolejová vozidla

Vážení obchodní přátelé, Na základě požadavků z vaší strany jsme rozšířili spínače teploty pro kolejová vozidla. Náš standardní elektronický spínač teploty KTSZ3H jsme doplnili o dvě verze bimetalových spínačů teploty 

Čtěte více
4. 6. 2018

Konstrukční příručka a Technické školení

Vážení obchodní přátelé, po téměř šesti letech jsme opět vydali aktualizované rozšířené vydání konstrukční příručky. 

Čtěte více
23. 10. 2020

NOVÁ KONSTRUKCE interiérového snímače teploty pro kolejová vozidla

Vážení obchodní přátelé, rádi bychom Vám představili novou konstrukci interiérového snímače teploty v provedení s odporovým, proudovým a napěťovým výstupem. Snímače splňují požadavky drážních norem EN 50155, EN 61373, EN 50121-3-2 a EN 45545-2 

Čtěte více
6. 3. 2017

Kombinované interiérové snímače

Představujeme Vám novou sekci v našem portfoliu - Kombinované snímače do interiéru. V návaznosti na zvyšující se požadavky na kvalitu ovzduší v interiérech jsme rozšířili nabídku interiérových snímačů teploty o další měřené fyzikální veličiny. Vyvinuli jsme kombinované snímače do interiéru, které měří teplotu ovzduší, koncentraci relativní vlhkosti vzduchu, koncentraci CO2, atmosférického tlaku a VOC (těkavých organických sloučenin). Zjištěné hodnoty jsou využívány pro monitorování a efektivní regulaci kvality vzduchu a prostředí nejen v oblasti homebuildingu, ale také v prostorech veřejných budov, jakými jsou například školy, kancelářské budovy, divadla, kongresová centra, nákupní centra, nemocnice a jiné. 

Čtěte více
24. 6. 2019

Kabelové snímače teploty s kovovým opletem

Snímače teploty s mechanicky odolným kabelem s kovovým opletem.

Čtěte více
1. 6. 2020

Snímače teploty s plastovou hlavicí v "S" designu společnosti SENSIT

Snímače teploty s plastovou hlavicí v "S" designu společnosti SENSIT 

Čtěte více
1. 5. 2020

Vpichové teplotní sondy - až 6 měřících bodů

Představujeme Vám širokou škálu vpichových teplotních sond, které splňují vysoké hygienické nároky a jsou určeny především pro použití v potravinářském průmyslu - jako například v konvektomatech, udírnách, při výrobě masa a uzenin, a jiných. Materiálové složení odpovídá požadavkům vyhlášky 38/2001 Sb. v platném znění. Konstrukce vpichových teplotních sond zajišťuje odolnost vůči používaným chemikáliím, a také umožňuje snadnou čistitelnost. 

Čtěte více
11. 1. 2018

Kombinované interiérové snímače - nově i v bílém provedení

Kombinované interiérové snímače - nově i v bílém provedení 

Čtěte více
1. 4. 2020

Plášťový odporový snímač teploty MGO, Pt 100, Pt 500 a Pt 1000

Dovolte nám představit nejmladší skupinu odporových snímačů teploty v našem standardním sortimentu. Jedná se o Plášťové odporové snímače teploty MGO jejichž největší výhodou je tvarovatelné pouzdro (měřící část) a teplotní rozsah až do 600 °C. Tyto odporové snímače teploty Vám můžeme nabídnout s čidly Pt 100, Pt 500 a Pt 1000 a nejmenší průměr měřící části je 1 mm.

Čtěte více
29. 9. 2014

Pozvánka na veletrh TIRE TECHNOLOGY EXPO 2020

Vážení obchodní přátelé, rádi bychom Vás pozvali na veletrh TIRE TECHNOLOGY EXPO 2020, který se uskuteční v termínu 25. - 27.2.2020 v Hannoveru. Na Vaši návštěvu se budeme těšit v hale 21, na stánku 7066. Na viděnou v Hannoveru! Tým SENSIT

Čtěte více
14. 11. 2019

Veletrhy 2020

Přátelé, rádi bychom Vás informovali, na kterých veletrzích se v roce 2020 můžeme potkat... a příležitostí bude opět mnoho... Hned v únoru se na setkání s Vámi budeme těšit v Německu na veletrhu TIRE TECHNOLOGY EXPO 2020, následně pak v Brně na AMPERu, dálě opět v Německu na HANNOVER MESSE, v Ostravě na CZECH RAILDAYS, v Berlíně na INNOTANSu a v Norimberku na CHILLVENTĚ. Těšíme se na Vás!

Čtěte více
10. 1. 2020

Nový snímač teploty a relativní vlhkosti KSTH 122

Nový snímač teploty a relativní vlhkosti KSTH 122 

Čtěte více
1. 1. 2020

PF 2020

Vážení obchodní přátelé, přejeme Vám krásné a klidné Vánoce a do nového roku 2020 především hodně zdraví a pohody. Zároveň bychom Vás chtěli informovat o celozávodní dovolené, která bude ve společnosti SENSIT s.r.o. probíhat v termínu 23.12.2019 - 1.1.2020. Tým SENSIT

Čtěte více
16. 12. 2019

Pozvánka na veletrh SPS 2019

Vážení obchodní přátelé, rádi bychom Vás pozvali na veletrh SPS 2019, který se uskuteční v termínu 26. - 28.11.2019 v Norimberku. Na Vaši návštěvu se budeme těšit v hale 4A, na stánku 254. Na viděnou v Norimberku! Tým SENSIT

Čtěte více
14. 11. 2019

Pozvánka na veletrh HOST Milano 2019

Vážení obchodní přátelé, velmi rádi bychom Vás pozvali na Mezinárodní veletrh HOST Milano 2019, který se uskuteční v termínu 18. - 22.10.2019 v Miláně. Na Vaši návštěvu se budeme těšit v hale 7, na stánku U59. Tým SENSIT

Čtěte více
5. 10. 2019

Celozávodní dovolená 2019

Vážení obchodní přátelé, rádi bychom Vás informovali o celozávodní dovolené, která ve společnosti SENSIT s.r.o. proběhne v termínu 22. - 26.7.2019. Přejeme Vám všem krásné a pohodové léto. Tým SENSIT 

Čtěte více
1. 7. 2019

Staň se členem našeho týmu

Baví tě cestování a komunikace v angličtině? Jsi týmový hráč a chceš se podívat do zajímavých výrobních provozů, kam by ses jinak nedostal?Pak hledáme právě Tebe! Přidej se k nám na pozici Produktového manažera...

Čtěte více
30. 8. 2019

Pozvánka na veletrh HANNOVER MESSE 2019

Vážení obchodní přátelé, rádi bychom Vás pozvali na veletrh HANNOVER MESSE 2019, který se uskuteční v termínu 1. - 5.4.2019 v Hannoveru. Na Vaši návštěvu se budeme těšit v hale 11, na stánku D34. Na viděnou v Hannoveru!Tým SENSIT

Čtěte více
25. 3. 2019

Veletrhy 2019

Vážení přátelé, rok 2019 je již v plném proudu a kalendáře se rychle plní termíny různých veletrhů, konferencí a jiných akcí. Rádi bychom Vám tedy dali vědět, kde a kdy se v roce 2019 budete moci setkat s týmem společnosti SENSIT s.r.o.  

Čtěte více
15. 1. 2019

Pozvánka na veletrh AMPER 2019

Vážení obchodní přátelé, rádi bychom Vás pozvali k tradičnímu přátelskému setkání na veletrhu AMPER 2019, který se uskuteční v termínu 19. - 22.3.2019 v Brně. Těšíme se na Vás v pavilonu V, na stánku č. 2.22. 

Čtěte více
11. 3. 2019

Nové webové stránky SENSIT

... Vítejte v novém webovém prostředí společnosti SENSIT s.r.o. ... Sortiment naší společnosti se v posledních šesti letech výrazně rozšířil, a to zejména o výrobky dalších fyzikálních veličin. Na to jsme zareagovali, a na základě komunikace s Vámi a všech poznatků jsme vytvořili nové webové stránky s novou strukturou výrobků. Tyto webové stránky jsou plně responzivní pro mobilní telefony, tablety a veškerá zobrazovací zařízení.  

Čtěte více
3. 1. 2019

Pozvánka na veletrh TIRE TECHNOLOGY EXPO 2019

Vážení obchodní přátelé, velmi rádi bychom Vás pozvali na Mezinárodní veletrh TIRE TECHNOLOGY EXPO 2019, který se uskuteční v termínu 5. - 7.3.2019v Hannoveru. Na Vaši návštěvu se budeme těšit v hale 21, na stánku 7080. Tým SENSIT

Čtěte více
22. 2. 2019

Historie společnosti SENSIT

Historie společnosti SENSIT očima zakladatele Jana Janíčka Vzpomínáte si, jak vznikla firma Sensit? Krátce po „látkové“ revoluci v roce 1990, po uvolnění obchodních překážek, se ukázalo, že 

Čtěte více
2. 11. 2018

Kombinované snímače teploty, relativní vlhkosti a CO2

V posledních letech se neustále zvyšují nároky na kvalitu vnitřního prostředí v obytných místnostech a jiných prostorech s častým výskytem lidí. Kromě regulace teploty jsou nově sledovýny a regulovány také veličiny relativní vlhkost vzduchu a koncentrace CO2 ve vzduchu. Tyto tři mikroklimatické faktory prostředí a jejich regulace přispívají k vytvoření optimálních podmínek pro pobyt v místnostech, kde se pohybuje vyšší počet osob, jako jsou například: 

Čtěte více
29. 9. 2014

Pozvánka na HANNOVER MESSE 2018

Pozvánka na HANNOVER MESSE 2018 ... novinky ... Na veletrhu opět představíme kompletní sortiment společnsoti SENSIT s.r.o., který se v posledních letech kromě snímačů teploty rozrostl také o snímače 

Čtěte více
1. 11. 2018

Pozvánka na CZECH RAILDAYS 2018

Přijďte za námi do OSTRAVY!!! na CZECH RAILDAYS 2018 Přátelé, rok se s rokem sešel a my se opět chystáme do Ostravy na Dny kolejové dopravy CZECH RAILDAYS 2018. Přijďte se 

Čtěte více
1. 11. 2018

Pozvánka na veletrh AMPER 2018

Pozvánka na veletrh AMPER 2018 ... a na co se na AMPERu můžete těšit... Na veletrhu AMPER Vám tradičně představíme kompletní produktovou řadu společnosti SENSIT s.r.o. pro 

Čtěte více
1. 11. 2018

Pozvánka na veletrh TIRE TECHNOLOGY EXPO 2018

Veletrh TIRE TECHNOLOGY EXPO je jednou z nejvýznamnějších akcí v oblasti výrobních technologií pneumatik, a my zde budeme vystavovat již po třetí. 

Čtěte více
8. 1. 2018

Přejeme Vám krásné Vánoce a šťastný nový rok 2018

Vážení obchodní přátelé,

rok 2017 utekl jako voda a my bychom Vám chtěli poděkovat za skvělou spolupráci a těšíme se, že v ní i nadále budeme pokračovat.

Přejeme Vám krásné pohodové Vánoce a do nového roku hlavně hodně zdraví!

Rádi bychom Vás také informovali o celozávodní dovolené, která bude v termínu od 20.12.2017 do 1.1.2018.

Tým SENSIT

Čtěte více
29. 9. 2014

Konstrukční příručka a Technické školení

Konstrukční příručka a Technické školení Vážení obchodní přátelé, po téměř šesti letech jsme opět vydali aktualizované rozšířené vydání konstrukční příručky. V tomto materiálu naleznete souhrn teoretických znalostí, ale 

Čtěte více
5. 11. 2018

NOVÁ KONSTRUKCE interiérového snímače teploty

NOVÁ KONSTRUKCE interiérového snímače teploty řasy S100 Vážení obchodní přátelé, rádi bychom Vám představili novou konstrukci interiérového snímače teploty v provedení s odporovým, proudovým a napěťovým výstupem. 

Čtěte více
5. 11. 2018

Snímače teploty pro měření teploty ve vinutí motorů

Snímače teploty pro měření teploty ve vinutí motorů Vážení obchodní přátelé, dovolte nám představit naši řadu snímačů teploty, které jsou určeny pro měření teploty ve vinutí elektromotorů. Jedná 

Čtěte více
5. 11. 2018

Přednáška na VUT v Brně

Přednáška na VUT v Brně - "Co by měli vědět absolventi VUT Brno o měření teploty, aby v praxi nebyli za jelita" Zdravíme Vás! Rádi bychom Vás informovali o 

Čtěte více
5. 11. 2018

INOVACE spínače teploty TSZ3H

INOVACE spínače teploty TSZ3H Vážení obchodní partneři, rádi bychom Vás informovali o INOVACI spínače teploty TSZ3H. Došlo ke změně designu krabičky, materiálů a spínač byl také nově rozšířen o 

Čtěte více
5. 11. 2018

Snímače zaplavení

NOVINKA v našem sortimentu - SNÍMAČE ZAPLAVENÍ Vážení obchodní přátelé, představujeme Vám novinku v našem sortimentu - SNÍMAČE ZAPLAVENÍ (snímače hladiny). Tyto snímače zaplavení (snímače hladiny) jsou určeny k 

Čtěte více
5. 11. 2018

Měříme za roh - pravoúhlé snímače teploty

Měříme za roh Nová sekce v našem sortimentu – PRAVOÚHLÉ SNÍMAČE TEPLOTY V letošním roce jsme rozšířili sortiment snímačů teploty a novou sekci – PRAVOÚHLÉ SNÍMAČE TEPLOTY 

Čtěte více
5. 11. 2018

SENSIT s.r.o. slaví 25.výročí - aneb, měříme s Vámi již 25 let...

SENSIT s.r.o. slaví 25. výročí - aneb, měříme s Vámi již 25 tet V letošním roce společnost SENSIT s.r.o. slaví 25. výročí od svého založení. Stále 

Čtěte více
6. 11. 2018

Nové webové stránky pro gumárenský a plastikářský průmysl

Standardizované řady termočlánkových snímačů teploty Náš standardní sortiment odporových snímačů teploty jsme rozšířili o termočlánkové snímače teploty! Společnost SENSIT s.r.o. je na trhu od roku 1991. Hlavním 

Čtěte více
5. 11. 2018

Převodníky TEPLOTA – 4 až 20 mA a TEPLOTA – 0 až 10 V pro kolejová vozidla

Převodníky TEPLOTA – 4 až 20 mA a TEPLOTA – 0 až 10 V pro kolejová vozidla Vážení obchodní přátelé, představujeme Vám nové převodníky KSTID a KSTUD, 

Čtěte více
5. 11. 2018

Termočlánkové snímače teploty

Standardizované řady termočlánkových snímačů teploty Náš standardní sortiment odporových snímačů teploty jsme rozšířili o termočlánkové snímače teploty! Společnost SENSIT s.r.o. je na trhu od roku 1991. Hlavním 

Čtěte více
5. 11. 2018

Snímače teploty do vysokých teplot 400 °C a 600 °C

Odporové snímače teploty do 400 °C a 600 °C Dovolte nám, abychom Vás informovali o části výroby odporových snímačů teploty s kovovu hlavicí určených do vysokých 

Čtěte více
5. 11. 2018

Odporové snímače teploty s průměrem pouzdra 1,5 mm

Odporové snímače teploty s průměrem pouzdra 1,5 mm V dnešní době se stále větší důraz klade na miniaturizaci. Naše společnost se snaží přizpůsobit požadavkům zákazníků i 

Čtěte více
5. 11. 2018

Novinka v našem sortimentu - SNÍMAČE TEPLOTY S DISPLEJEM

SNÍMAČE TEPLOTY S DISPLEJEM Vážení obchodní přátelé, představujeme Vám novinku v našem sortimentu - SNÍMAČE TEPLOTY S DISPLEJEM Snímače teploty s displejem jsme představili na veletrhu AMPER 2015 Snímače 

Čtěte více
5. 11. 2018

Fandíme s Vámi Snímače teploty pro měření ledu

Fandíme s Vámi - Snímače teploty pro měření teploty ledu Vážení obchodní přátelé, přejeme Vám příjemnou zábavu u nadcházejícího Mistroství světa v hokeji, které se koná v 

Čtěte více
5. 11. 2018

Mezilaboratorní porovnání zkoušek

Výsledky Mezilaboratorního porovnání zkoušek v oboru "Párované odporové snímače teploty Pt 100" V roce 2014 se naše kalibrační laboratoř zúčastnila Mezilaboratorního porovnání zkoušek v oboru „Párované 

Čtěte více
5. 11. 2018

Rozšíření nabídky o indukční a optické snímače

Indukční a optické snímače společnosti PLOSKOŇ AT s.r.o. Společnost SENSIT s.r.o. je oficiálním zástupcem společnosti PLOSKOŇ AT s.r.o. Slovenská společnost PLOSKOŇ AT s.r.o. vyrábí indukční snímače,  

Čtěte více
5. 11. 2018

Snímač teploty pro zdravotnictví a laboratoře

Přesné snímače teploty SENSIT Stále častěji se setkáváme s poptávkami na snímače teploty s vysokou přesností. Tím nemyslíme však pouze třídu přesnosti A, ale snímače teploty 

Čtěte více
2. 11. 2018

Nikdo nechce být sám - zapouzdření 2 čidel

Nikdo nechce být sám, ani naše čidla teploty - 2 x Pt 100, 2 x Ni 1000, 2 x čidlo teploty Bezpečnost, jistota, zastupitelnost – výhody 

Čtěte více
2. 11. 2018

Nová sekce výrobků Snímače teploty s bajonetem

Snímače teploty s bajonetem - tam, kde mají být KONFIGURUJ – je slovo, které nejlépe vystihuje naši zakázkovou výrobu snímačů teploty a momentálně i novou sekci 

Čtěte více
2. 11. 2018

Snímač teploty TG 12 s průměrem pouzdra 2 mm

Snímač teploty TG 12 s průměrem pouzdra 2 mm Tyto odporové snímače teploty jsou určeny pro kontaktní měření teploty plynných, kapalných nebo pevných látek. Výhodou jsou 

Čtěte více
2. 11. 2018

Snímače teploty odolné vibracím

Snímač teploty TG 12 s průměrem pouzdra 2 mm Tyto odporové snímače teploty jsou určeny pro kontaktní měření teploty plynných, kapalných nebo pevných látek. Výhodou jsou 

Čtěte více
2. 11. 2018

Snímače teploty SENSIT do země

JEDNA Z MNOHA APLIKACÍ SNÍMAČŮ TEPLOTY SENSIT Aplikace odporových snímačů teploty pro měření teploty v zemi. Díky stále novým požadavkům našich zákazníků vyvíjíme nové typy odporových snímačů 

Čtěte více
2. 11. 2018

O teplotě víme téměř vše ...

O teplotě víme téměř vše ... Pro časopis STROJÁRSTVO jsme u příležitesti Mezinárodního strojírenského veletrhu V Nitře, který se uskuteční ve dnech 20. až 23.5.2014, připravili 

Čtěte více
2. 11. 2018

Snímače do "minusových teplot"

Odporové snímače teploty s teplotním rozsahem až do -200 °C. Tyto odporové snímače teploty jsou vhodné především pro aplikace mrazící techniky určené pro uchování a transport potravin, 

Čtěte více
2. 11. 2018

Digitální čidlo teploty TSic

Naše společnost nabízí snímače teploty s čidlem TSic. TSic je řada integrovaných obvodů, které jsou určeny pro měření teploty v oblasti automatizace budov, lékařství, průmyslových a 

Čtěte více
2. 11. 2018

Spínače teploty TSDD

Na veletrhu AMPER 2013 jsme představili nový typ spínače teploty TSDD. Tyto spínače teploty jsou konstruovány jako dvoustavové regulátory (regulace ON/OFF), které porovnávají nastavenou a 

Čtěte více
2. 11. 2018

Článek Tech Magazín 2014

U příležitosti výstavy CZECH RAILDAYS 2014 vydala naše společnost článek v odborném časopise Tech Magazín. Společnost SENSIT s.r.o. z Rožnova pod Radhoštěm se stává pravidelným vystavovatelem 

Čtěte více
2. 11. 2018

Další novinky

Archiv všech novinek.

Čtěte více
3. 7. 2018

KONTAKT

SENSIT s.r.o.

Školní 2610, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm


+420 571 625 571

d2077710-8213-4626-954f-b9c5245fbffb

NEWSLETTER

Zasílání novinek a informací
o produktech na Váš email.

© Copyright 2022 společnost SENSIT s.r.o. | Školní 2610, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm | +420 571 625 571 | dea6c8ef-3681-4659-87ac-629fa1bf3b78
Užití obsahu stránek je bez souhlasu autora zakázáno. Realizace FlexiSystems s.r.o.: e-learning, tvorba webových stránek, redakční systém.
...