extend Your senses
sitemap
cz en Lithuania

KSTHC 104 - SNÍMAČE TEPLOTY, RELATIVNÍ VLHKOSTI A CO2
DO INTERIÉRU S VÝSTUPEM CAN PROTOKOL (CANopen)

Popis a použití

KSTHC 104 - SNÍMAČE TEPLOTY, RELATIVNÍ VLHKOSTI A CO2
DO INTERIÉRU S VÝSTUPEM CAN PROTOKOL (CANopen)

Snímač teploty, relativní vlhkosti a CO2 - KSTHC 104 je určen pro měření koncentrace oxidu uhličitého, teploty a relativní vlhkosti vzduchu v prostorech chráněných proti vodě. V aplikačním segmentu kolejová vozidla je používám pro měření všech tří veličin v pasažérských oddílech vlakových souprav a vagónů a je součásti systému regulace teploty, relativní vlhkosti a koncentrace CO2.

Snímač teploty, relativní vlhkosti a CO2 - KSTHC 104 je tvořen plastovou hlavicí se žebrováním, ve které je umístěna deska tištěného spoje s jednotlivými sensory a převodníkem pro zajištění komunikace po sběrnici CAN. Teplota a relativní vlhkost je měřena společným interním čidlem, jehož signál je zpracován v mikroprocesoru a převeden na výstupní signál CANopen se specifikací CiA DS 301. Hodnota CO2 je měřena modulem NDIR, jehož digitální signál je rovněž převeden na výstupní signál CANopen. Pro sensor koncentrace CO2 je k dispozici funkce autokalibrace, která zajišťuje nastavení snímače na minimální hodnotu CO2, odpovídající úrovni venkovní koncentrace.

Snímač teploty, relativní vlhkosti a CO2 - KSTHC 104 vyhovuje stupni ochrany IP 30 podle ČSN EN 60529 v platném znění. Příjemný design a kvalitní materiál zaručují, že snímač nepůsobí rušivě ani v interiérech, na které jsou kladeny vysoké estetické požadavky.

Snímač teploty, relativní vlhkosti a CO2 - KSTHC 104 je určen pro provoz v chemicky neagresivním prostředí, způsob použití musí být volen s ohledem na teplotní a chemickou odolnost hlavice snímače a jednotlivých sensorů. Provozní podmínky pro zajištění správné funkce čidla sensoru CO2 jsou:

- teplota v okolí snímače: 0 až 45 °C

- relativní vlhkost okolního prostředí: 0 až 95% (nekondenzující vlhkost)

- atmosférický tlak: 87 až 106 kPa

ZKOUŠKY, PROHLÁŠENÍ, KALIBRACE

  • Typové zkoušky jsou provedeny notifikovanou osobou dle ČSN EN 50155 v platném zněníDrážní zařízení – Elektronická zařízení drážních vozidel

- Elektromagnetická kompatibilita dle ČSN EN 50121-3-2 v platném znění

- Zkouška izolace dle ČSN EN 50155 v platném znění

- Zkouška rázy a vibracemi dle ČSN EN 61373 v platném znění

Materiál plastové hlavice a DPS vyhovuje souboru požadavků na materiály R 24 dle tabulky 5 na úrovně požárního nebezpečí HL1-HL2-HL3 normy ČSN EN 45545-2 v platném znění. Možno dodat v provedení z materiálů, které splňují protipožární normu NFPA 130 v platném znění.

  • Výrobce zajišťuje EU Prohlášení o shodě.
  • Kalibrace – Veškerá produkce prochází výstupní metrologickou kontrolou, která se provádí porovnáním s etalony nebo s pracovními měřidly. Návaznost etalonů a pracovních měřidel je zajištěna ve smyslu §5 zákona č.505/1990 o metrologii. Výrobce nabízí možnost dodávat snímače kalibrované v laboratoři SENSIT s.r.o. (dle požadavků normy ČSN EN ISO/IEC 17025 v platném znění) nebo v AKL.

  • Technické parametry
  • Schéma zapojení
  • Rozměrový náčrt
  • Přiložené soubory
Typ snímače KSTHC 104
Měřené veličiny tepolota, relativní vlhkost, CO2
Rozsah měření teploty ** 0 až 45 °C s garantovanou přesností měření CO2
-30 až 70 °C bez garantované přesnosti měření CO2
-40 do 80 °C krátkodobě
Přesnost měření teploty * ± 0,5 °C
Rozsah měření relativní vlhkosti * 0 až 85 % s garantovanou přesností měření CO2
0 až 95 % bez garantované přesnosti měření CO2
Přesnost měření relativní vlhkosti * ± 3 % v rozsahu 10 až 85 %
± 4,5 % v rozsahu 0 až 10 %
Rozsah měření CO2 * 400 až 5000 ppm
Přesnost měření CO2 * ± 100 ppm *
Reakční doba měření CO2 (90%) 90 s
Výstupní signál CAN / CANopen - CiA DS 301
Napájecí napětí U 15 až 30 VDC
Jmenovité napájecí napětí Un 24 VDC
Spotřeba maximální: 500 mW
typická: 250 mW
Stupeň krytí IP 30 dle ČSN EN 60529
Rozměry hlavice 71,9 x 59 x 27 mm
Materiál hlavice LEXAN (materiál splňuje normu ČSN EN 45545-2)
Hmotnost min 35 g
Doporučený průřez vodičů 0,14 až 1 mm2

* Uvedené rozsahy a přesnosti pro jednotlivé sensory jsou vztaženy k provozním podmínkám při připojeném napájecím napětí.

Zkoušky
Zkouška rázy a vibracemi kategorie zařízení 1, třída B dle ČSN EN 61373
Elektromagnetická kompatibilita dle ČSN EN 50121-3-2
Zkouška izolace 1,5 kVDC po dobu 1 minuty dle ČSN EN 50155
Protipožární odolnost dle ČSN EN 45545 (možno i dle NFPA 130)

Pozn.: Změny technických parametrů jsou vyhrazeny bez upozornění. Vzhledem k technickému vývoji v průběhu roku, může docházet i k malým změnám v prodávaných výrobcích a jejich vlastnostech. Pro aktuální informace vždy, prosím, kontaktujte prodejce.

Katalogový list - Snímač teploty KSTHC 104
Katalogový list - Snímač teploty KSTHC 104Katalogový list - Snímač teploty KSTHC 104
Schéma zapojení
Rozměrový náčrt

Zpět na kategorii
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies. Potvrzením s použitím souhlasíte. V pořádku Další informace