extend Your senses
sitemap
cz en Lithuania

SNÍMAČ TEPLOTY, RELATIVNÍ VLHKOSTI, TLAKU A VOC - RS 485 MODBUS

Popis a použití

SNÍMAČ TEPLOTY, RELATIVNÍ VLHKOSTI, TLAKU A VOC - RS 485 MODBUS

Snímač teploty, relativní vlhkosti, atmosférického tlaku a VOC - KSTHPV 102 je určen pro měření teploty vzduchu, relativní vlhkosti vzduchu, atmosférického tlaku a koncentrace těkavých organických sloučenin. V aplikačním segmentu kolejová vozidla je používám pro měření všech veličin v pasažérských oddílech vlakových souprav a vagónů a je součásti systému regulace teploty, relativní vlhkosti, atmosférického tlaku a kvality vzduchu.

Snímač teploty, relativní vlhkosti, atmosférického tlaku a VOC - KSTHPV 102 je tvořen plastovou hlavicí se žebrováním, ve které je umístěna deska tištěného spoje s jednotlivými sensory a převodníkem pro zajištění komunikace po sběrnici RS 485. Teplota, relativní vlhkost, atmosférický tlak a VOC jsou měřené společným interním čidlem, jehož signál je zpracován v mikroprocesoru a převeden na výstupní signál MODBUS RTU. Snímač teploty, relativní vlhkosti, atmosférického tlaku a VOC - KSTHPV 102 vyhovuje stupni ochrany IP 30 podle ČSN EN 60529 v platním znění. Příjemný design a kvalitní materiál zaručují, že snímač teploty, relativní vlhkosti, atmosférického tlaku a VOC - KSTHPV 102 nepůsobí rušivě ani v interiérech, na které jsou kladeny vysoké estetické požadavky. Lze zvolit barvu krabičky bílá nebo šedá. Doporučené umístění snímače teploty, relativní vlhkosti, atmosférického tlaku a VOC - KSTHPV 102 je ve výšce 1,5 m na vnitřní zdi, v oblasti pohybu osob, mimo slunečná místa a místa s vlivem teploty zdí, zdrojů tepla nebo osvětlení.

Snímač teploty, relativní vlhkosti, atmosférického tlaku a VOC - KSTHPV 102 je určen pro provoz v chemicky neagresivním prostředí, způsob použití musí být volen s ohledem na teplotní a chemickou odolnost hlavice snímače a jednotlivých sensorů. Provozní podmínky pro zajištění správné funkce snímače jsou:

  • teplota v okolí snímače: -30 až 70 °C, krátkodobě -40 až 80 °C
  • relativní vlhkost okolního prostředí: 0 až 95% (nekondenzující vlhkost)
  • atmosférický tlak: 87 až 110 kPa

ZKOUŠKY, PROHLÁŠENÍ, KALIBRACE

  • Typové zkoušky jsou provedeny notifikovanou osobou dle ČSN EN 50155 Drážní zařízení – Elektronická zařízení drážních vozidel

- Elektromagnetická kompatibilita dle ČSN EN 50121-3-2 v platném znění

- Zkouška izolace dle ČSN EN 50155 v platném znění

- Zkouška rázy a vibracemi dle ČSN EN 61373 v platném znění

Materiál plastové hlavice a DPS vyhovuje souboru požadavků na materiály R 24 dle tabulky 5 na úrovně požárního nebezpečí HL1-HL2-HL3 normy ČSN EN 45545-2 v platném znění. Možno dodat v provedení z materiálů, které splňují protipožární normu NFPA 130 v platném znění.

  • Výrobce zajišťuje EU Prohlášení o shodě.
  • Kalibrace – Veškerá produkce prochází výstupní metrologickou kontrolou, která se provádí porovnáním s etalony nebo s pracovními měřidly. Návaznost etalonů a pracovních měřidel je zajištěna ve smyslu §5 zákona č.505/1990 o metrologii. Výrobce nabízí možnost dodávat snímače kalibrované v laboratoři SENSIT s.r.o. (dle požadavků normy ČSN EN ISO/IEC 17025 v platném znění) nebo v AKL.

  • Technické parametry
  • Schéma zapojení
  • Rozměrový náčrt
  • Přiložené soubory
Typ snímače KSTHPV 102
Měřené veličiny teplota, relativní vlhkost, atm. tlak, VOC
Rozsah měření teploty * -30 °C až 70 °C
-40 °C až 80 °C krátkodobě
Přesnost měření teploty * ± 0,5 °C v teplotě 25 °C
± 1,0 °C v rozsahu 0 až 65 °C
Rozsah měření relativní vlhkosti * 0 až 95 %
Přesnost měření relativní vlhkosti * ± 3 % v rozsahu 20 až 80 %
± 4,5 % v rozsahu 0 až 19 % a 81 až 95 %
Rozsah měření VOC (IAQ index) * 0 až 500
Přesnost měření VOC * ± 15 %
Rozsah měření atmosférického tlaku * 300 až 1100 hPa
Přesnost měření atmosférického tlaku *
(v teplotním rozsahu 0 až 65 °C,
v rozsahu 300-1100 hPa)
Absolutní odchylka: ±0,6 hPa
Dlouhodobá teplotní stabilita: ±1,0 hPa
Přesnost měření atmosférického tlaku *
(v teplotním rozsahu 25 až 40 °C,
v rozsahu 700-1100 hPa)
Absolutní odchylka: ±0,12 hPa
Výstupní signál RS 485 / MODBUS RTU
Napájecí napětí U 15 až 30 VDC
Jmenovité napájecí napětí Un 24 VDC
Spotřeba maximální: 500 mW
typická: 250 mW
Stupeň krytí IP 30 dle ČSN EN 60529
Rozměry hlavice 71,9 x 59 x 27 mm
Materiál hlavice LEXAN (materiál splňuje normu ČSN EN 45545)
Doporučený průřez vodičů 0,14 až 1 mm2
Hmotnost min 35 g

* Uvedené rozsahy a přesnosti pro jednotlivé sensory jsou vztaženy k provozním podmínkám při připojeném napájecím napětí.

Zkoušky
Zkouška rázy a vibracemi kategorie zařízení 1, třída B dle ČSN EN 61373
Elektromagnetická kompatibilita dle ČSN EN 50121-3-2
Zkouška izolace 1,5 kVDC po dobu 1 minuty dle ČSN EN 50155
Protipožární odolnost dle ČSN EN 45545 (možno i dle NFPA 130)

Pozn.: Změny technických parametrů jsou vyhrazeny bez upozornění. Vzhledem k technickému vývoji v průběhu roku, může docházet i k malým změnám v prodávaných výrobcích a jejich vlastnostech. Pro aktuální informace vždy, prosím, kontaktujte prodejce.

Katalogový list - SNÍMAČ TEPLOTY, RELATIVNÍ VL
 Katalogový list - SNÍMAČ TEPLOTY, RELATIVNÍ VL Katalogový list - SNÍMAČ TEPLOTY, RELATIVNÍ VL
Schéma zapojení
Rozměrový náčrt

Zpět na kategorii
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies. Potvrzením s použitím souhlasíte. V pořádku Další informace