extend Your senses
sitemap
cz en Lithuania
Vybraná skupina zboží  Produkty » Převodníky pro kolejová vozidla

PŘEVODNÍK STŘÍDAVÉHO PROUDU NEBO NAPĚTÍ AC24/R

Popis a použití

PŘEVODNÍK STŘÍDAVÉHO PROUDU NEBO NAPĚTÍ AC24/R

Převodník AC24/R převádí skutečnou RMS hodnotu měřeného střídavého signálu na unifikovaný stejnosměrný proudový signál. Na vstupu převodníku proudu je měřicí transformátor. Odděluje galvanicky vstupní měřený obvod a převádí vstupní signál na napětí vhodné pro další zpracování. Po dvoucestném usměrnění, výpočtu RMS hodnoty a vyfiltrování signálu je na výstupu převodníku vytvořen výstupní stejnosměrný signál. Pro galvanické oddělení napěťového vstupu je využito optočlenu. Výpočet RMS hodnoty je proveden v monolitickém převodníku fy Analog Devices. Vstupní i výstupní obvod je chráněn proti přetížení.

Převodník AC24/R je vhodný i ke zpracování silně zkreslených průběhů vstupního signálu. Je možno ho použít i v případě, jsou - li v regulaci nasazeny frekvenční měniče nebo jiné nelineární regulační prvky. Chyba při měření zkreslených průběhů signálu převodníky střední hodnoty může dosahovat desítek procent. Tabulka v technických parametrech níže ukazuje rozdíl mezi měřením střední hodnoty signálu a skutečné efektivní hodnoty pro různě zkreslené průběhy.

AC24/R - měření efektivní TRMS hodnoty

 • napájení po výstupní smyčce 4 až 20 mA
 • frekvenční rozsah 40 až 1000 Hz
 • zkušební napětí vstup – výstup – napájení 4000 Vef
 • měřicí rozsah 0 – 120 % jmenovité vstupní hodnoty
 • přesnost převodu < 0,5%
 • malé rozměry
 • montáž na lištu DIN 35
 • RMS měření zpracovává signál s činitelem zkreslení až 10

ZKOUŠKY, PROHLÁŠENÍ, KALIBRACE

 • Elektronická zařízení drážních vozidel ČSN EN 50155 v platném znění
 • Elektromagnetická kompatibilita dle ČSN EN 50121-3-2 v platném znění
 • Koordinace izolace dle ČSN EN 50124-1 v platném znění
 • Zkoušky rázy a vibracemi dle ČSN EN 61373 v platném znění
 • ČSN EN 45545-2+A1 v platném znění - Protipožární ochrana vyhovuje souboru požadavků na sledované výrobky dle tab.2 - deska plošného spoje vyhovuje souboru požadavků R24 - krabička vyhovuje souboru požadavků R26

 • Technické parametry
 • Rozměrový náčrt
 • Přiložené soubory
Typ převodníku AC24/R
Rozsah pracovních teplot -25 °C až 70 °C
Rozsah skladovacích teplot -40 °C až 80 °C
Napájecí napětí 12 až 30 VDC
Napájení bez přerušení třída S1 čl.: 5.1.1.2
Příkon max. 1,5 VA
Vstupní jmenovitý signál 1A, 2,5 A, 5 A AC
57,7 V, 100 V, 110 V, 230 V, 380 V, 400 V, 500 V AC
65 V, 115 V, 127 V, 265 V, 440 V, 460 V, 600 V AC, jiný na objednávku
Výstupní signál 4 až 20 mA pasivní
Spotřeba napěťového vstupu max. 0,5 mA
Spotřeba proudového vstupu <0,015 VA
Přetížitelnost vstupu napětí: 2 Ujm – 1s
proudu: 2 Ijm - 1min, 20 Ijm - 1s
Standardní měřicí rozsah 0 až 1 Ijm ( Ujm ), jiný na objednávku
Maximální měřicí rozsah 0 až 1,2 Ijm ( Ujm )
Omezení výstupního proudu typ. 28mA (elektronická pojistka)
Přenos lineární
Max. chyba přenosu < 0,5% při činiteli zkreslení <10
Teplotní chyba < 0,02 %/°C
Vzdušná a povrchová vzdálenost
vstup / výstup
min. 8mm
Jmenovité impulsní napětí Uni 8kV
Zkušební napět Ua vstup / výstup 4kVef
Doba ustálení signálu 300ms
Stupeň krytí skříň/svorkovnice IP 40 / IP 20 dle ČSN EN 60529
Hmotnost 120 g
Prostředí stupeň znečistění PD1, PD2
Maximální pracovní napětí přes izolaci
kategorie přepětí v instalaci
OVI
OVII
OVIII
Stupeň izolace:
základní
do 1000V RMS
do 1000V RMS
do 1000V RMS
zesílená
do 1000V RMS
do 600V RMS
do 300V RMS

Zkoušky
Zkouška rázy a vibracemi dle ČSN EN 61373
Elektromagnetická kompatibilita dle ČSN EN 50121-3-2
Zkouška izolace dle ČSN EN 50155
Protipožární odolnost dle ČSN EN 45545

Pozn.: Změny technických parametrů jsou vyhrazeny bez upozornění. Vzhledem k technickému vývoji v průběhu roku, může docházet i k malým změnám v prodávaných výrobcích a jejich vlastnostech. Pro aktuální informace vždy, prosím, kontaktujte prodejce.

Katalogový list - PŘEVODNÍK STŘÍDAVÉHO PROUDU
 Katalogový list - PŘEVODNÍK STŘÍDAVÉHO PROUDU Katalogový list - PŘEVODNÍK STŘÍDAVÉHO PROUDU
Schéma zapojení
Rozměrový náčrt

Zpět na kategorii
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies. Potvrzením s použitím souhlasíte. V pořádku Další informace