extend Your senses
sitemap
cz en Lithuania
Vybraná skupina zboží  Produkty » Převodníky pro kolejová vozidla

PŘEVODNÍK KSTID
PŘEVODNÍK TEPLOTA - 4 až 20 mA

Popis a použití

PŘEVODNÍK KSTID
PŘEVODNÍK TEPLOTA - 4 až 20 mA

Převodník teplota – proud KSTID je určen k převodu signálu odporových snímačů teploty na bázi Ni 1000/6180, Pt 100/3850 a Pt 1000/3850 na unifikovaný signál 4 až 20 mA. Vlastní převodník je umístěn v přístrojové krabičce umožňující přímou montáž na DIN lištu do rozvaděčů. Krytí svorkovnice vyhovuje stupni krytí IP 20 podle ČSN EN 60 529. Standardní měřící rozsahy převodníku jsou uvedeny v tabulce technických parametrů a dají se upravit dle potřeb zákazníka. Maximální teplotní rozsah v okolí převodníku je -40 °C až 80°C a nesmí být ani krátkodobě překročena.

Převodník je určen pro provoz v chemicky neagresivním prostředí.

ZKOUŠKY, PROHLÁŠENÍ, KALIBRACE

  • Typové zkoušky jsou provedeny notifikovanou osobou dle ČSN EN 50155  v platném znění – Drážní zařízení – Elektronická zařízení drážních vozidel

- Elektromagnetická kompatibilita dle ČSN EN 50121-3-2 v platném znění

- Zkouška izolace dle ČSN EN 50155 v platném znění

- Zkouška rázy a vibracemi dle ČSN EN 61373 v platném znění

Materiál plastové hlavice a DPS vyhovuje souboru požadavků na materiály R 24 dle tabulky 5 na úrovně požárního nebezpečí HL1-HL2-HL3 normy ČSN EN 45545-2 v platném znění. Možno dodat v provedení z materiálů, které splňují protipožární normu NFPA 130.

  • Výrobce zajišťuje EU Prohlášení o shodě.
  • Kalibrace – Veškerá produkce prochází výstupní metrologickou kontrolou, která se provádí porovnáním s etalony nebo s pracovními měřidly. Návaznost etalonů a pracovních měřidel je zajištěna ve smyslu §5 zákona č.505/1990 o metrologii. Výrobce nabízí možnost dodávat snímače kalibrované v laboratoři SENSIT s.r.o. (dle požadavků normy ČSN EN ISO/IEC 17025 v platném znění) nebo v AKL.

  • Technické parametry
  • Schéma zapojení
  • Rozměrový náčrt
  • Přiložené soubory
Typ převodníku KSTID Pt 100 KSTID Pt 1000
Vstupní signál Pt 100/3850 Pt 1000/3850
Výstupní signál 4 až 20 mA
Standardní měřící rozsahy -30 °C až 60 °C
0 °C až 100 °C
0 °C až 150 °C
0 °C až 200 °C
jiný dle požadavku zákazníka
Napájecí napětí U 11 až 30 VDC
Jmenovité napájecí napětí Un 24 VDC
Max. zvlnění napájecího napětí Un 0,5 %
Chyba měření < 0,6% z rozsahu, minimálně 0,5 °C
Teplota okolí -40 °C až 80 °C
Materiál krabičky LEXAN (materiál splňuje normu ČSN EN 45545-2)
Stupeň krytí krabičky / svorkovnice IP 20 / IP 00 dle ČSN EN 60529
Výstupní proud při přerušení čidla > 24 mA
Výstupní proud při zkratu čidla < 3,5 mA
Střední technický život≈ MTTF* 1,95 x 106 hod– na základě teoretického výpočtu

*) Za podmínek prostředí a provozu uvedených ve schválené metodice zkoušky

Zkoušky
Zkouška rázy a vibracemi kategorie zařízení 1, třída B dle ČSN EN 61373
Elektromagnetická kompatibilita dle ČSN EN 50121-3-2
Zkouška izolace 1,5 kVDC po dobu 1 minuty dle ČSN EN 50155
Protipožární odolnost dle ČSN EN 45545 (možno i dle NFPA 130)

Pozn.: Změny technických parametrů jsou vyhrazeny bez upozornění. Vzhledem k technickému vývoji v průběhu roku, může docházet i k malým změnám v prodávaných výrobcích a jejich vlastnostech. Pro aktuální informace vždy, prosím, kontaktujte prodejce.

Katalogový list - Převodník teplota KSTID
Katalogový list - Převodník teplota KSTIDKatalogový list - Převodník teplota KSTID
Schéma zapojení
Rozměrový náčrt

Zpět na kategorii
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies. Potvrzením s použitím souhlasíte. V pořádku Další informace