extend Your senses
sitemap
cz en Lithuania
Vybraná skupina zboží  Produkty » Převodníky pro kolejová vozidla

PŘEVODNÍK KST CAN
PŘEVODNÍK TEPLOTA - CAN protokol

Popis a použití

PŘEVODNÍK KST CAN
PŘEVODNÍK TEPLOTA - CAN protokol

Převodník KST CAN teplota – CAN protokol je určen k převodu signálu odporových snímačů teploty na bázi Pt 1000/3850 na digitální signál CAN / CANopen - CiA DS 301. Převodníky je možné použít pro všechny řídící systémy, které jsou kompatibilní s výstupním signálem CAN / CANopen - CiA DS 301. Rozsah měřených teplot je -50 až 250 °C. Maximální teplotní rozsah v okolí převodníku je -40 °C až 80°C a nesmí být ani krátkodobě překročena.

Převodník KST CAN - plastová krabička z materiálu LEXAN splňující požadavky normy EN 45545 (shodná např. s hlavicí snímačů KS 120), krabička je vybavena konzolí pro montáž na stěnu, nebo svorkou pro montáž na DIN lištu, krytí krabičky vyhovuje stupni IP 65 podle ČSN EN 60 529.

Převodník je určen pro provoz v chemicky neagresivním prostředí.

ZKOUŠKY, PROHLÁŠENÍ, KALIBRACE

Typové zkoušky jsou provedeny notifikovanou osobou dle ČSN EN 50155 v platném znění – Drážní zařízení – Elektronická zařízení drážních vozidel - Elektromagnetická kompatibilita dle ČSN EN 50121-3-2 v platném znění

- Zkouška izolace dle ČSN EN 50155 v platném znění

- Zkouška rázy a vibracemi dle ČSN EN 61373 v platném znění

Materiál plastové hlavice a DPS vyhovuje souboru požadavků na materiály R 24 dle tabulky 5 na úrovně požárního nebezpečí HL1-HL2-HL3 normy ČSN EN 45545-2 v platném znění. Možno dodat v provedení z materiálů, které splňují protipožární normu NFPA 130.

  • Výrobce zajišťuje EU Prohlášení o shodě.
  • Kalibrace – Veškerá produkce prochází výstupní metrologickou kontrolou, která se provádí porovnáním s etalony nebo s pracovními měřidly. Návaznost etalonů a pracovních měřidel je zajištěna ve smyslu §5 zákona č.505/1990 o metrologii. Výrobce nabízí možnost dodávat snímače kalibrované v laboratoři SENSIT s.r.o. (dle požadavků normy ČSN EN ISO/IEC 17025 v platném znění) nebo v AKL.

  • Technické parametry
  • Rozměrový náčrt
Typ převodníku KST CAN
Vstupní signál Pt 100/3850
Výstupní signál CAN / CANopen - CiA DS 301
Měřící rozsah -50 až 250 °C
Napájecí napětí 10 až 35 V DC (nestabilizované) 14 až 24 V AC
Spotřeba / Napájecí proud maximální: 500 mW, typická: 300 mW
Jmenovité napájecí napětí 24 VDC
Přesnost elektroniky ± 0,2 °C
Materiál krabičky LEXAN (materiál splňuje normu ČSN EN 45545-2)
Stupeň krytí
IP 65 dle ČSN EN 60529
Pracovní podmínky teplota okolí: -40 až 80 °C
relativní vlhkost: max. 100 %
atmosférický tlak: 70 až 107 kPa
Střední technický život≈ MTTF* 1,95 x 106 hod– na základě teoretického výpočtu

* Za podmínek prostředí a provozu uvedených ve schválené metodice zkoušky.

Zkoušky
Zkouška rázy a vibracemi kategorie zařízení 1, třída B dle ČSN EN 61373
Elektromagnetická kompatibilita dle ČSN EN 50121-3-2
Zkouška izolace 1,5 kVDC po dobu 1 minuty dle ČSN EN 50155
Protipožární odolnost dle ČSN EN 45545 (možno i dle NFPA 130)

Pozn.: Změny technických parametrů jsou vyhrazeny bez upozornění. Vzhledem k technickému vývoji v průběhu roku, může docházet i k malým změnám v prodávaných výrobcích a jejich vlastnostech. Pro aktuální informace vždy, prosím, kontaktujte prodejce.

Schéma zapojení
Rozměrový náčrt

Zpět na kategorii
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies. Potvrzením s použitím souhlasíte. V pořádku Další informace