extend Your senses
sitemap
cz en Lithuania

KTR 026H
PŘÍLOŽNÉ SNÍMAČE TEPLOTY NEREZOVÁ OCEL

Popis a použití

KTR 026H
PŘÍLOŽNÉ SNÍMAČE TEPLOTY NEREZOVÁ OCEL

Odporový snímač teploty KTR026H je konstruován pro měření povrchové teploty pevných látek s hladkým povrchem. V aplikačním segmentu Kolejová vozidla byl vyvinut pro regulaci vytápění kladek trolejbusů.

Teplotní rozsah použití snímače, vztahující se pouze na část pouzdra ve tvaru čtyřhranu, je -30 °C až 350 °C, krátkodobě může být snímač vystaven působení teploty až 450 °C. Snímač je tvořen kovovým pouzdrem, ve kterém je umístěno čidlo a přívodní kabel. Snímač je možné použít po všechny řídicí systémy, které jsou kompatibilní s typy čidel uvedenými v tabulce technických parametrů. Snímač vyhovuje stupni ochrany IP 67 podle ČSN EN 60529 v platném znění.

Snímač je určeny pro provoz v chemicky neagresivním prostředí.

ZKOUŠKY, PROHLÁŠENÍ, KALIBRACE

  • Typové zkoušky jsou provedeny notifikovanou osobou dle ČSN EN 50155 v platném znění – Drážní zařízení – Elektronická zařízení drážních vozidel

- Zkouška izolace dle ČSN EN 50155 v platném znění

- Zkouška rázy a vibracemi dle ČSN EN 61 373 v platném znění

Výrobek splňuje požadavky normy ČSN EN 45545-2 v platném znění – Protipožární ochrana drážních vozidel – Část 2: Požadavky na požární vlastnosti materiálů a součástí.

  • Výrobce zajišťuje EU Prohlášení o shodě
  • Kalibrace – Veškerá produkce prochází výstupní metrologickou kontrolou, která se provádí porovnáním s etalony nebo s pracovními měřidly. Návaznost etalonů a pracovních měřidel je zajištěna ve smyslu §5 zákona č.505/1990 o metrologii. Výrobce nabízí možnost dodávat snímače kalibrované v laboratoři SENSIT s.r.o. (dle požadavků normy ČSN EN ISO/IEC 17025 v platném znění) nebo v AKL.

  • Technické parametry
  • Modifikace
  • Schéma zapojení
  • Rozměrový náčrt
  • Přiložené soubory
Typ snímače KTR 026H
Typ čidla Pt 100/3850, Pt 1000/3850
Měřící rozsah -30 °C až 350 °C krátkodobě 450 °C
Stupeň krytí IP 67 dle ČSN EN 60 529
Rozměry pouzdra
6 x 6 mm
Délka pouzdra 45/85 mm
Materiál pouzdra nerezová ocel DIN 1.4301
Přívodní kabel silikon stíněný 2 x 0,22 mm2
silikon stíněný 4 x 0,15 mm2
Odpor vedení 0,162 Ω na 1 m kabelu pro 2vodičové zapojení
Doba odezvy τ0,5 < 4 s (v proudící vodě 0,4 ms-1)
Izolační odpor > 200 MΩ při 500 VDC, 25 °C ± 3 °C, vlhkost < 80 %
Střední technický život ≈ MTTF* 1,2 x 105 hod. - na základě teoretického výpočtu

* Za podmínek prostředí a provozu uvedených ve schválené metodice zkoušky.

Zkoušky

Zkouška rázy a vibracemi

kategorie zařízení 2 dle ČSN EN 61373
Zkouška izolace 2,5 kVDC po dobu 1 minuty dle ČSN EN 50155
Protipožární odolnost dle ČSN EN 45545

Pozn.: Změny technických parametrů jsou vyhrazeny bez upozornění. Vzhledem k technickému vývoji v průběhu roku, může docházet i k malým změnám v prodávaných výrobcích a jejich vlastnostech. Pro aktuální informace vždy, prosím, kontaktujte prodejce.

- třída přesnosti A (s výjimkou čidel Ni 10000/5000, Ni 10000/6180, T1 = Ni 2226,termistor NTC20 kΩ)

- možnost zapouzdření dvou čidel teploty

- možnost 3vodičového nebo 4vodičového zapojení

Katalogový list - Snímač teploty KTR 026H
Katalogový list - Snímač teploty KTR 026HKatalogový list - Snímač teploty KTR 026H
Schéma zapojení
Rozměrový náčrt

Zpět na kategorii
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies. Potvrzením s použitím souhlasíte. V pořádku Další informace