extend Your senses
sitemap
cz en Lithuania

KTR 026D/R
PŘÍLOŽNÉ SNÍMAČE TEPLOTY MOSAZ

Popis a použití

KTR 026D/R
PŘÍLOŽNÉ SNÍMAČE TEPLOTY MOSAZ

Odporový snímač teploty KTR 026D/R je konstruován pro měření povrchové teploty pevných látek s hladkým povrchem. V aplikačním segmentu Kolejová vozidla se používá např. pro měření teploty vodovodních a odpadních potrubí osobních vagónů a nebo potrubí chladících systémů dieselových motorů motorových a nebo dieselelektrických lokomotiv a jednotek. Snímač je součástí systému zajišťujícího nezamrzání těchto potrubí.

Teplotní rozsah použití snímače je -40 °C až 120 °C, a nesmí být ani krátkodobě překročen. Snímač je tvořen mosazným blokem, jehož jedna plocha má konkávní vybrání konkrétního poloměru pro plošný styk s měřeným potrubím. Snímače je možné použít pro všechny řídicí systémy, které jsou kompatibilní s typy čidel uvedenými v tabulce technických parametrů. Snímač vyhovuje stupni ochrany IP 67 podle ČSN EN 60529 v platném znění.

Snímač se k potrubí připevňuje pomocí montážní pásky se šnekovým zámkem a jako součást protizámrazových systémů se zásadně, na rozdíl od jiných aplikací, nesmí tepelně izolovat!

Snímač je určeny pro provoz v chemicky neagresivním prostředí.

ZKOUŠKY, PROHLÁŠENÍ, KALIBRACE

  • Typové zkoušky jsou provedeny notifikovanou osobou dle ČSN EN 50155 v platném znění – Drážní zařízení – Elektronická zařízení drážních vozidel

- Zkouška izolace dle ČSN EN 50155 v platném znění

- Zkouška rázy a vibracemi dle ČSN EN 61373 v platném znění

Výrobek splňuje požadavky normy ČSN EN 45545-2 v platném znění Protipožární ochrana drážních vozidel – Část 2: Požadavky na požární vlastnosti materiálů a součástí. Materiály zároveň splňují soubory požadavků protipožární normy NFPA 130 v platném znění.

  • Výrobce vydává EU Prohlášení o shodě.
  • Kalibrace – Veškerá produkce prochází výstupní metrologickou kontrolou, která se provádí porovnáním s etalony nebo s pracovními měřidly. Návaznost etalonů a pracovních měřidel je zajištěna ve smyslu §5 zákona č.505/1990 o metrologii. Výrobce nabízí možnost dodávat snímače kalibrované v laboratoři SENSIT s.r.o. (dle požadavků normy ČSN EN ISO/IEC 17025) nebo v AKL.

  • Technické parametry
  • Modifikace
  • Schéma zapojení
  • Rozměrový náčrt
  • Přiložené soubory
Typ snímače KTR 026D/R
Typ čidla všechny typy
Měřící rozsah -40 °C až 120 °C (mšřící rozsah může být navýšen– viz modifikace)
Stupeň krytí IP 67 dle ČSN EN 60529
Rozměry pouzdra
6 x 6 mm
Délka pouzdra 30 až 60 mm
Poloměr zakřivení kontaktní plochy R = podle R potrubí
Materiál pouzdra mosaz
Přívodní kabel RADOX stíněný 2 x 0,5 mm2
Odpor vedení 0,142 Ω na 1 m kabelu pro 2vodičové zapojení
Doba odezvy τ0,5 < 4 s (v proudící vodě 0,4 ms-1)
Izolační odpor > 200 MΩ při 500 VDC, teplotě 25 °C ± 3 °C, vlhkost < 80 %
Střední technický život ≈ MTTF* 1,95 x 106 hod.

* Za podmínek prostředí a provozu uvedených ve schválené metodice zkoušky.

Zkoušky

Zkouška rázy a vibracemi

kategorie zařízení 2 dle ČSN EN 61373
Zkouška izolace 4 kVDC po dobu 1 minuty dle ČSN EN 50155
Protipožární odolnost dle ČSN EN 45545 a dle NFPA 130

Pozn.: Změny technických parametrů jsou vyhrazeny bez upozornění. Vzhledem k technickému vývoji v průběhu roku, může docházet i k malým změnám v prodávaných výrobcích a jejich vlastnostech. Pro aktuální informace vždy, prosím, kontaktujte prodejce.

- třída přesnosti A (s výjimkou čidel Ni 10000/5000, Ni 10000/6180, T1 = Ni 2226,termistor NTC20 kΩ)

V případě změny kabelu na silikon stíněný (neodpovídá normě ČSN EN 45545-2) platí:

- měřící rozsah -50 °C až 200 °C

- možnost zapouzdření dvou čidel teploty

Katalogový list - Snímač teploty KTR 026D/R
Katalogový list - Snímač teploty KTR 026D/RKatalogový list - Snímač teploty KTR 026D/R
Schéma zapojení
Rozměrový náčrt

Zpět na kategorii
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies. Potvrzením s použitím souhlasíte. V pořádku Další informace