extend Your senses
sitemap
cz en Lithuania

KTG 6/R a KTG 6E/R
SNÍMAČ TEPLOTY ZÁVIT M6, OK 12

Popis a použití

KTG 6/R a KTG 6E/R
SNÍMAČ TEPLOTY ZÁVIT M6, OK 12

Odporové snímače teploty KTG 6/R a KTG 6E/R jsou konstruovány pro měření teploty pevných látek. V aplikačním segmentu Kolejová vozidla se snímače teploty používají např. pro měření teploty povrchu základových desek měničů a chladičů výkonových prvků elektrických lokomotiv (hnacích jednotek), kde pro nedostatek prostoru je nutné vést přívodní kabel kolmo k základové desce a v těsné blízkosti výkonových prvků pod elektrickým napětím. K povrchu měřených dílů se snímače připevňují pomocí závitu M6, který je součástí snímače.

Teplotní rozsah použití snímače KTG 6/R a KTG 6E/R je -40 až 120 °C a nesmí být ani krátkodobě překročen. Snímač teploty vyhovuje stupni ochrany IP 67 dle ČSN EN 60529, v platném znění. Snímače je možné použít pro všechny řídicí systémy, které jsou kompatibilní s typy čidel uvedenými v tabulce technických parametrů.

Snímače jsou určeny pro provoz v chemicky neagresivním prostředí.  

ZKOUŠKY, PROHLÁŠENÍ, KALIBRACE

  • Typové zkoušky jsou provedeny notifikovanou osobou dle ČSN EN 50155, v platném znění -  Drážní zařízení – Elektronická zařízení drážních vozidel

- Zkouška izolace dle ČSN EN 50155, v platném znění

- Zkouška rázy a vibracemi dle ČSN EN 61373, v platném znění

Výrobek splňuje požadavky normy ČSN EN 45545-2, v platném zněníProtipožární ochrana drážních vozidel – Část 2: Požadavky na požární vlastnosti materiálů a součástí. Materiály zároveň splňují soubory požadavků protipožární normy NFPA 130, v platném znění.

  • Výrobce vydává EU Prohlášení o shodě.
  • Kalibrace – Veškerá produkce prochází výstupní metrologickou kontrolou, která se provádí porovnáním s etalony nebo s pracovními měřidly. Návaznost etalonů a pracovních měřidel je zajištěna ve smyslu §5 zákona č.505/1990 o metrologii. Výrobce nabízí možnost dodávat snímače kalibrované v laboratoři SENSIT s.r.o. (dle požadavků normy ČSN EN ISO/IEC 17025, v platném znění) nebo v AKL.

  • Technické parametry
  • Modifikace
  • Schéma zapojení
  • Rozměrový náčrt
  • Přiložené soubory
Typ snímače KTG 6/R KTG 6E/R
Typ čidla Pt, Ni, NTC, TCx
Měřící rozsah -40 °C až 120 °C (měřící rozsah může být navýšen - viz modifikace)
Stupeň krytí IP 67 dle EN 60529
Závit / OK M 6 / OK 12
Délka závitu 9 mm
Materiál pouzdra mosaz
Přívodní kabel RADOX stíněný 2 x 0,5 mm2
Odpor vedení 0,142 Ω 0,16 Ω
na 1 m kabelu pro 2vodičové zapojení
Doba odezvy τ0,5 < 4 s (v proudící vodě 0,4 ms-1)
Izolační odpor > 200 MΩ při 500 VDC, těplotě 25 °C ± 3 °C, vlhkost < 80 %
Střední technický život ≈ MTTF*
8,2 x 105 hod.

* Za podmínek prostředí a provozu uvedených ve schválené metodice zkoušky.

Zkoušky
Zkouška rázy a vibracemi kategorie zařízení 2 dle ČSN EN 61373
Zkouška izolace KTG 6/R 2,5kVDC po dobu 1 minuty dle ČSN EN 50155
KTG 6E/R 5kVDC po dobu 1 minuty dle ČSN EN 50155
Protipožární odolnost dle ČSN EN 45545 a dle NFPA 130

Pozn.: Změny technických parametrů jsou vyhrazeny bez upozornění. Vzhledem k technickému vývoji v průběhu roku, může docházet i k malým změnám v prodávaných výrobcích a jejich vlastnostech. Pro aktuální informace vždy, prosím, kontaktujte prodejce.

- možnost změny závitu

- třída přesnosti A (s výjimkou čidel Ni 10000/5000, Ni 10000/6180, T1 = Ni 2226,termistor NTC20 kΩ)

V případě změny kabelu na silikon stíněný (neodpovídá normě ČSN EN 45545-2) platí:

- měřící rozsah -50 °C až 200 °C

Katalogový list - Snímač teploty KTG6/R a KTG6E
Katalogový list - Snímač teploty KTG6/R a KTG6EKatalogový list - Snímač teploty KTG6/R a KTG6E
Schéma zapojení
Rozměrový náčrt

Zpět na kategorii
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies. Potvrzením s použitím souhlasíte. V pořádku Další informace