extend Your senses
sitemap
cz en Lithuania
Facebook
Zpět na: Home / O nás

Historie a současnost


Profil společnosti SENSIT s.r.o.

Společnost SENSIT s.r.o. působí na českém trhu od roku 1991. Vývojem, výrobou a dodávkami speciálních snímačů teploty, vlhkosti, CO2, atmosférického tlaku a VOC pro kolejová vozidla se zabývá od roku 2004. Výrobky pro tento segment musí splňovat specifické vlastnosti, které jsou definované v tzv. drážních normách (ČSN EN 50155, ČSN EN 61373, ČSN EN 50121-3-2, ČSN EN 45545-2 nebo NFPA 130 v platném znění). Jsou to především odolnost proti vibracím, elektrická bezpečnost, splnění protipožárních norem a u elektronických komponent splnění podmínek pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC). Na všechny tyto vlastnosti je brán zřetel již při vývoji, a že tomu tak skutečně je, stvrzuje zkušebním protokolem a certifikátem nezávislá akreditovaná zkušebna.

Jak vývoj ukázal, pod pojmem „snímače teploty, vlhkosti, CO2, atmosférického tlaku a VOC pro kolejová vozidla“ se rozumí:

  • Snímače teploty pro elektrické lokomotivy, kde měří teplotu nápravových ložisek, vzduchu v kabině strojvedoucího, sedačky strojvedoucího, záložních zdrojů, základových desek měničů, venkovního vzduchu, chladícího vzduchu trakčních elektromotorů, tlumivek, apod.

  • Snímače teploty pro motorové lokomotivy, kde měří teplotu nasávaného vzduchu, vzduchu v kabině strojvedoucího, v motorovém prostoru, oleje, motorové nafty, chladicí kapaliny, záložních zdrojů, nápravových ložisek apod.

  • Snímače teploty pro osobní vozy, pasažérské oddíly motorových a elektrických jednotek, kde měří teplotu venkovního vzduchu, potrubí a nádrže s užitkovou a odpadní vodou, nápravových ložisek, prostorů se záložními zdroji, jsou součástí klimatizačních jednotek a protipožárních systémů.

  • Snímače teploty pro tramvaje, kde měří teplotu základových desek měničů, tepelných výměníků; snímače teploty, vlhkosti, CO2, atmosférického tlaku a VOC jsou součástí vzduchových klimatizací a regulací vyhřívání sedaček.

  • Snímače teploty pro soupravy metra, kde měří teplotu základových desek měničů, nápravových ložisek, prostorů se záložními zdroji, snímače teploty, vlhkosti, CO2, atmosférického tlaku a VOC jsou součástí klimatizačních jednotek a protipožárních systémů.

  • Snímače teploty pro trolejbusy, kde měří teplotu základových desek měničů, proudosběrných kladek apod.

  • Do kategorie „snímače teploty pro kolejová vozidla“ jsou zařazeny i snímače teploty kolejnic a výhybek a snímače teploty vnitřního prostoru elektrických rozvaděčů a dalších drážních zařízení používaných v systémech zabezpečení železničních dopravních cest.

Společnost SENSIT s.r.o. se dále zabývá výrobou snímačů teploty v nejrůznějších odvětvích. Standardní teplotní rozsah snímačů je od -200 °C do 1 100 °C a průměr odporových snímačů teploty již od 1,0 mm. Svůj sortiment v posledních letech rozšířila o snímače relativní vlhkosti, snímače CO2, snímače atmosférického tlaku, snímače koncentrace VOC, snímače hladiny, snímače proudění a indukční snímače.

Konkurenceschopnost výrobků společnosti je neustále ověřována jak na českém trhu, tak i v zahraničí. S ohledem na realizaci dlouhodobých dodávek významným výrobcům technologických celků a komponent v oblastech:

Zakázková a malosériová výroba

Jako značnou konkurenční výhodu společnost SENSIT s.r.o. udržuje schopnost malosériové, popř. kusové výroby. Vysoká flexibilita ve vztahu k speciálním požadavkům zákazníků, umožňuje společnosti pružně reagovat na jejich potřeby jak ve skladbě zakázkového sortimentu, tak v časovém plnění.

Jakost výroby a péče o zákazníky

Společnost SENSIT s.r.o. si uvědomuje, že kvalita veškeré práce a s ní spojená technická úroveň a jakost výroby jsou rozhodujícími pro existenci společnosti, a proto se dlouhodobě a systematicky věnuje vytváření otevřených a etických vztahů k zákazníkům, dodavatelům, vlastním pracovníkům společnosti i ostatním zainteresovaným stranám.

Vysoký stupeň kvality svých produktů zajišťuje mimo jiné pravidelným prováděním a opakováním typových zkoušek vlastností výrobků a sofistikovanou operací cyklování 7mi až 10ti cykly v teplotním intervalu -10 °C až 80 °C za účelem odhalení kritických výrobních vad. Samozřejmou součástí výrobních postupů je prvotní kalibrace a výstupní kontrola. Konečné produkty jsou tak dodávány v garantované kvalitě, což se projevuje nízkým procentem oprávněných reklamací.

Společnost SENSIT s.r.o. splňuje požadavky kladené normami EN ISO 9001, EN ISO 14001 a OHSAS 18001 na všechny obory své činnosti, což je doloženo platnými certifikáty. 

Ve vztahu ke konkrétním výrobkům splňuje společnost stanovené požadavky zákona 22/1997 Sb. v platném znění. V případě specifických parametrů a vlastností výrobků jsou na základě provedených typových zkoušek, dle konkrétních technických norem, vystavovány odpovídající certifikáty a protokoly o zkouškách (například krytí, mechanická odolnost, vibrace, elektrická pevnost apod.).

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies. Potvrzením s použitím souhlasíte. V pořádku Další informace